ca
ca

Notícies

Cursos Competic 3 a distància [trimestre Hivern 18]

Dijous, 14 de Desembre de 2017

 Des del 12 al 19 de desembre de 2017 restarà oberta la matrícula dels cursos a distància per a l'obtenció del certificat de competències digitals COMPETIC 3.

El COMPETIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

El COMPETIC és un certificat equivalent a tots els nivells a l’ACTIC.

Per a matricular-se als cursos COMPETIC3 és necessari tenir el certificat de COMPETIC2 o d’ACTIC2, o bé haver superat ja alguna altra competència del COMPETIC 3.

El certificat de COMPETIC 3 està composat per cinc competències. Cal haver acreditat almenys dues competències per a tenir el certificat de COMPETIC3. A l’IOC actualment oferim dues competències:

C6. Tractament de la informació numèrica
C7. Tractament de les dades

Això permet ja obtenir el certificat de COMPETIC 3. En els propers trimestres anirem ampliant l’oferta fins a oferir totes cinc competències.

El preu per cada curs-competència és de 40€.

 

Més informació: https://ioc.xtec.cat/educacio/component/content/article?id=765